Confiança i Salut


A espai O-ken ens focalitzem en primer lloc en cultivar i enriquir la comunicació entre arquitecte i client, i en oferir un servei integral d’arquitectura saludable o, més ben dit,  revitalitzant per la salut de les persones. Per fer-ho ens basarem en els principis de la Baubiologie (bioconstrucció), de GEA (geobiología) i dels 20 anys d’experiència acumulats.


Treballs recents

Desenvolupats amb passió i delicadesa, amb dedicació i professionalitat. Amb sensibilitat i rigor. Sense pressa però sense pausa. Tal i com voldríem ser atesos nosaltres mateixos…

Recent News

Carousel controls