Com afrontar la Rehabilitació Energètica

Un exemple pràctic

De vegades som conscients de que seria important rehabilitar la nostra llar/oficina per estalviar energia i, per tant, diners. Però sovint no sabem per on començar. No té res d’estrany, doncs és quelcom que fa relativament poc que s’està fent i el mercat, encara que no ho sembli, acostuma a generar més confusió que altra cosa.

En primer lloc cal tenir una partida pressupostària preparada (al voltant dels 50.000€ per una superfície d’uns 200m2 per fer-nos una idea a títol d’exemple). Estaríem parlant d’uns 250€/m2. Es pot treballar perfectament amb menys i realitzar les actuacions estratègicament més adients, és a dir, les que tinguin més impacte en l’estalvi d’energia de totes les que es necessitin.

Hi han tècniques més invasives que altres que poden alterar el dia a dia de la família o de l’oficina i absolutament totes tenen avantatges i inconvenients. Per això cal destria-les amb bon criteri. A tall d’exemple, si ens fixem en una de les estrelles de la rehabilitació energètica: el SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior):

AVANTATGES

‐Eliminació de ponts tèrmics: l’envolvent tèrmica  (pell de l’edifici) és contínua en façana amb la conseqüent eliminació dels seus ponts tèrmics integrats (trobada entre la façana i els forjats, brancals d’obertures, etc). -Inèrcia tèrmica: aquests sistemes permeten  aprofitar la inèrcia tèrmica del tancament original.
‐Compatibilitat amb la utilització de l’edifici: La  rehabilitació es realitza des de l’exterior de l’edifici per tant es pot realitzar sense desocupar‐lo.
‐No redueix superfície útil interior de l’habitatge o  entitat.  

INCONVENIENTS

‐Obliga a actuar en la globalitat de la façana, per  tant no és viable com a proposta de millora per a un únic habitatge o entitat de l’edifici en cas d’habitatge plurifamiliar.
‐No és adequat en façanes amb un alt risc  d’impacte, com és el cas de plantes baixes molt accessibles, en aquests casos s’ha de protegir l’aïllament, per exemple amb un aplacat de pedra. ‐Increment gruix de façana: S’ha de valorar la  viabilitat d’aquest increment des del punt de vista d’ocupació del sòl.
‐Pot alterar l’aspecte estètic de la façana, aquesta  solució no és una opció en el cas de façanes protegides arquitectònicament.
‐Són necessaris elements auxiliars d’execució (bastides). 

A més, un SATE es pot fer amb materials poc o gens sostenibles i poc o gens saludables o amb un alt standard ecològic i saludable. És a dir, son força les variables que intervenen per decidir com actuar. És per això que recomanem contractar un tècnic que analitzi totes aquestes variables i que us faci un pressupost de totes les intervencions desglossat per partides. Llavors, vosaltres, en funció del vostre pressupost i seguint el criteri de prioritats establert pel tècnic, podeu executar les partides que més us interessin.

Si us adreceu directament a un industrial, com és natural, sempre us posarà el seu producte per davant sense mirar altres alternatives, doncs en el millor dels casos pressuposen que ja les heu mirat vosaltres. Aquest post és per fer-vos veure les variables que hi intervenen per a que pugueu prendre les millors decisions possibles.

Per exemple, en el cas que il·lustra la imatge de capçalera, podeu veure com s’han decidit tot un seguit de diversos sistemes després d’haver analitzat en el lloc: la orientació de la façana, la composició del mur, els nivells d’utilització dels espais per part dels usuaris, les inversions prèvies en energies renovables, etc.

En moltes ocasions els propietaris inverteixen en millors màquines, però no inverteixen en millor aïllament. En aquest cas, els usuaris eren conscients d’aquest dèficit i han demanat ajut a un professional. Nosaltres hem visitat el lloc, hem decidit conjuntament quines mesures eren possibles i quines no i hem fet uns amidaments per a que tots els industrials pressupostin sobre el mateix concepte, de manera que sigui possible comparar ofertes. Si no s’opera amb un mateix full de ruta per tothom, és molt fàcil que un comercial ens ensarroni amb les virtuts del seu producte. A tots ens ha passat.

Si aïllem molt bé (per sobre dels gruixos més convencionals), ventilem bé per la nit i col·loquem uns ventiladors de sostre, podem assolir el confort tèrmic a l’estiu sense necessitat d’instal·lar aire condicionat. Sabeu quin estalvi econòmic suposa això? I molt sovint és més pràctic instal·lar una doble porta a l’accés de l’habitatge/oficina que qualsevol altre tipus d’intervenció com en el cas que ens ocupa:

Les portes de diferents estances principals i la d’accés a l’habitatge donaven en aquest doble espai. Amb aquesta doble porta, protegim els espais més viscuts de pèrdues tèrmiques vers l’exterior i entre ells

Finalment, recordeu que molt probablement caldrà demanar llicència d’obres a l’ajuntament i, per tant, s’haurà de generar el document pertinent. Les taxes de la llicència d’obres, del projecte i sobre tot l’IVA del conjunt de l’operació, son despeses que s’han de contemplar des de bon començament, així com les possibles subvencions a les que l’actuació es pugui acollir. Per abordar el món de les subvencions cal paciència i mirar-les totes bé i no enfonsar-te si es descobreix que els fons ja s’han esgotat. Paciència i persistència us duran a bon terme.

Oken present al Firhabitat 2022

La propera edició del Firhabitat, la fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica que es celebra a Avià els propers 3, 4 i 5 de juny, tant la Montserrat Fusano com a ponent, com jo mateix com a co-coordinador del curs de revestiments naturals amb Orígens Escola Taller de Bioconstrucció.

Us adjuntem el programa del Firhabitat 2022:

“Construint amb materials saludables”

👉 Aquest serà el títol de la xerrada que farà la Montse sobre la construcció amb materials saludables i les seves diferents implicacions. Serà 📅 Diumenge, 5 de juny, a 2/4 de 12 del matí a la Sala Ateneu

“Curs de revestiments”

👉 Un taller per començar a aprendre a fer estucs de calç i argila sobre envans. Serà 📅 Dijous, 2 de juny, tot el dia al Konvent.

Si necessiteu qualsevol cosa ens trobareu dissabte a l’estand d’Orígens i diumenge a l’estand de GEA.

Formació a mida en Sostenibilitat i Salut en la construcció.

Recentment hem fet una formació al departament de Building Management d’una empresa multinacional de món de l’automoció. Com la gran de majoria de persones i empreses, tenen el repte de ser més sostenibles i no tenen clar què implica això i, per tant, no saben com focalitzar-se.

Font: Oken. Marc Binefa.

Els vam fer unes xerrades sobre què és la sostenibilitat, aclarint què vol dir i què implica, i els vam ajudar a entendre els aspectes claus per poder-se focalitzar i tot un seguit de vocabulari que sovint costa de tenir clar què és, com per exemple: la petjada de carboni, la petjada ecològica, la motxilla ecològica, bio-habitabilitat, supra-reciclatge i moltes altres que quan les poses juntes acostumen a enterbolir l’enteniment.

Font: Climate Action Tracker

Els vam ensenyar a jerarquitzar-les segons els seus interessos i a no perdre’s del seu focus. Els vam ajudar a distingir quan es tracta de green washing i a establir-se uns objectius a curt, mig i llarg plaç per endreçar aquest vector dins la seva companyia.

Per fer-ho, vam establir un format de workshop d’una setmana de durada on vam començar establint un marc comú amb 4 xerrades d’1h cadascuna on explicàvem el que per nosaltres son les bases per operar amb sentit quan abordes el fet de construir de manera que no perjudiqui a la pròpia espècie humana tal i com estem fent la gran majoria de vegades a dia d’avui.

Font: Oken. Montserrat Fusano.

De manera que ells puguin construir el seu propi camí, el seu propi equilibri intern, el seu propi muntet de pedres que simbolitzen la millor conjunció d’accions que pots fer per aconseguir el millor resultat possible amb allò de que disposes. I això només s’aconsegueix destriant la informació, jerarquitzant-la i traçant el teu propi camí.

El feed-back que hem tingut del nostre client ha estat molt satisfactori i això ens recorda que queda molta feina per fer, sobre tot per part dels agents que disposen de més recursos, als quals hem d’ajudar a prendre les millors decisions possibles. Nosaltres hi estem disposats.

Jornada Tècnica: Millores climàtiques ecoeficients

Des d’Orígens organitzem tot un seguit de Jornades Tècniques dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica del Dpt. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Es tracta d’una jornada en línia que es celebrarà el proper dijous 15 d’abril del 2021. Comptarem amb la participació de: Toni Solanas i Cristina Casali, arquitectes; Albert Juan Casademont, enginyer; i Jaume Domingo, expert en energia solar.

Podeu descarregar-vos el cartell aquí.

Tots els sistemes per a condicionar climàticament un espai, ja siguin passius o actius, persegueixen el confort dels seus usuaris, siguin persones, animals o plantes. És a partir de determinar quines són aquestes condicions de confort que es desenvolupen uns sistemes o altres.

Els passius treballen entenent l’entorn i els seus fluxos energètics naturals per treure’n el màxim profit. Els actius acostumen a ser sistemes dependents d’una flux energètic gestionat per l’ésser humà.

Mentre uns quants es barallen per l’eficiència dels sistemes i uns altres es trenquen el cap per construir més eficientment i que tot aquest confort no sigui paper mullat, no hem de perdre de vista el màxim protagonista: l’usuari.

Un bon usuari és millor que un bon sistema.

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Per més informació podeu contactar amb la Sra. Maria Blasco

(Tel.: 652 351 164 ) de l’Escola Orígens (info@escolaorigens.com).

Dinàmica de materials als curs de paleta de l’Escola Orígens

Ahir, divendres 26 de març del 2021 vam fer un taller focalitzat en les trobades de diferents materials de la bioconstrucció dins el marc del Curs de Paleteria que aquest any ha exhaurit les places.

Amb la visió d’expandir la bioconstrucció encara que això tingui el cost d’hibridar-la amb la construcció tradicional, proposem afrontar de cara la complexitat del fet de construir i a ser conscients de les incoherències inherents al procés per raó de costos, logístiques o de capacitats dels diferents equips intervinguents per citar-ne només algunes. També es treballarà la perícia constructiva per resoldre aquestes trobades.

Les trobades es plantegen entre materials màssics vs lleugers; molls vs secs i pretenen afrontar tant la trobada de diferents sistemes constructius (per exemple bales de palla vs tapial) o bé trobades entre diferents materials (per exemple BTC vs OSB):

Es tracta de vincular materials i sistemes constructius de naturaleses diferents

Vam plantejar resoldre a escala real mitjançant la construcció d’uns mòduls constructius que plantejaven diferents reptes constructius:

De manera que s’afronten aquestes trobades en diferents capítols de l’obra: soleres, paraments verticals i revestiments.

Amb el meravellós equip d’Orígens Escola Taller de Bioconstrucció amb en Ferran Bergonyó i la Bàrbara Homs al capdavant, es van preparar alguns sub-sistemes per facilitar l’execució de la pràctica:

Arribats en aquest punt ens vàrem posar mans a l’obra, mai més ben dit, i aquest va ser el resultat:

Voldria agrair a totes les participants l’entusiasme i el bon fer al llarg del taller i a l’Escola Orígens per confiar en nosaltres un cop més. Fins a la propera.

Estudis geobiològics

El més habitual és fer l’estudi geobiològic en el lloc i redactar-ne un informe amb els resultats. Dintre d’aquest informe hi ha els plànols que ubiquen tot lo analitzat, i per poder-los fer s’ha de fer un aixecament encara que sigui bàsic del lloc/pis/parcel·la, per poder dibuixar a escala, a banda de la redacció de l’informe pròpiament dit. És per això que la tarifa I (d’informe) té més valor afegit.

Però en moltes ocasions anant al lloc, fent la prospecció i comentant verbalment les possibles millores en la mateixa visita, és molt probable que ja sigui suficient, i per això hem llançat la tarifa B (bàsica), que per pocs diners, pot permetre saber a moltes unitats familiars si aquestes radiacions estan afectant a les zones de descans o de treball, especialment ara que tots fem força tele-treball, doncs son els llocs on estem més estona estàtics en un mateix espai quan, conjuntament amb altres circumstàncies, aquestes radiacions ens poden afectar negativament.

En el cas d’obra nova o de reformes, quan abans es facin els estudis, millor es poden integrar en el projecte. Així que si teniu un solar en el que hi voleu fer algun edifici per viure-hi o treballar-hi, ara és el millor moment de fer les prospeccions. Quan Oken desenvolupa un projecte d’arquitectura o interiorisme integra aquests estudis des de l’inici sense cost afegit, per poder prendre les millors decisions des d’un bon començament. El resultat és sempre positiu, els nostres clients us ho podran corroborar.

Truqueu a la nostra especialista, la Montse Fusano, actual presidenta de GEA (Asociación de Estudios Geobiológicos) al 669 36 85 25, i us aclarirà qualsevol dubte que tingueu.

Desitgem que aquest servei millori la qualitat de vida del nombre màxim de persones possibles. Us hi animem.

Salut. Molta salut!

Xerrada al curs de palla d’Orígens

Ens fa molta il·lusió participar en la 2a edició del curs de palla de l’Escola Orígens. Hi explicarem la nostra experiència d’obra durant la realització de l’última obra realitzada en la que la palla ha tingut un paper determinant.

Aquest any el curs es planteja d’una setmana sencera per dur a terme un prototipus real amb el sistema Nebraska. Una gran oportunitat per perdre la por a aquest material que tenim tant a l’abast i que ofereix tant bones prestacions.

Podeu consultar tota la informació del curs a Curs de Construcció amb Bales de Palla i Revestiments Naturals (2a Edició). Les dades principals son que es celebra la setmana del 12 al 16 de juliol, a un preu molt assequible de 480€ (consulteu possibles descomptes al web), que hi han només 12 places disponibles i que es treballarà a escala real. Serà un curs molt especial, animeu-vos-hi!

Podeu baixar-vos el póster aquí.

Detall de coberta inclinada aïllada amb bales de palla. Oken.

Formació en detecció de camps electromagnètics a l’estand del COAC a la Fira de la Candelera

DIFONEM LA IMPORTÀNCIA DE LA REHABILITACIÓ PER A LA SALUT I BENESTAR DE LES PERSONES. “UN EDIFICI, UN ARQUITECTE”

Enguany, en el marc de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, que es va celebrar del 31 de gener al 2 de febrer, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va organizar diversos tallers durant el cap de setmana, amb l’objectiu de transmetre a la ciutadania les millores que pot aportar una bona arquitectura en qüestions de salut i benestar, i Oken hi va ser per ajudar.

Recupereu el vídeo de les activitats:


“Un edifici, un arquitecte”
El COAC serà present a l’estand de l’Agrupació de Constructors de Molins de Rei (carrer del Molí). Sota el lema “Un edifici, un arquitecte”, el Col·legi vol transmetre la importància de la renovació urbana i, amb aquest objectiu, ha organitzat diverses activitats per als dies 1 i 2 de febrer.

Així, durant els matins es podrà participar en la reproducció del Ponte Arcuato de Leonardo Da Vinci, de 7,5 metres de llargada, en un taller que vol mostrar les qualitats de la fusta. El taller es realitzarà a les 10.30 i a les 12 h.

Per les tardes, de 16 a 19 h, es faran medicions de radiacions al nostre entorn per conèixer el seu impacte en la salut de les persones.

La Montserrat Fusano, va estar impartint uns tallers de com detectar-les i què impliquen per a la nostra salut:

Programació 2019-20 Escola Orígens

Com actual secretari de l’associació Orígens Escola Taller de Bioconstrucció, us poso en coneixement dels cursos que organitzarem al llarg d’aquest any acadèmic:

I en aquest enllaç en pdf: Programacio 2019-2020.

Com sempre, es tracta de cursos eminentment pràctics amb petits acompanyaments de teoria, i que com a docent universitari que he estat, recomanaria fer a tots els estudiants tant d’arquitectura com d’enginyeria de l’edificació doncs a la universitat gairebé no hi ha lloc ni en els plans d’estudi ni físicament a les aules per dur a terme classes pràctiques.

Tots els cursos són sobre temes que haurien d’interessar a tothom, però per als perfils a qui ho recomano, el de oficial de paleta o el de volta catalana us donaran eines professionals que no obtindreu d’altra manera.

Si ets amant de la pedra seca, la treballaràs amb els millors margers, si la fusta és el teu material, nosaltres t’ensenyem des de escollir quin és l’arbre adequat per abatre, com abatre’l, i com preparar-lo per utilitzar-lo com a material de construcció fins a la realització d’una peça a mida real.

Si lo teu és l’eficiència energètica, ens trobarem al d’estufes de massa tèrmica, on de ben segur et sorprendrem. Si ets de visió holística el curs de permacultura t’ajudarà a tancar el cercle.

Si vols deixar de tenir respecte (per no dir por) a utilitzar la volta catalana, vine a fer-ne no una, si no quatre o cinc amb nosaltres i alguns dels millors paletes del país. Si estàs fart del monocapa, descobreix la calç com a revestiment milenari i al teu abast.

Si ets autoconstructor o si la bioconstrucció és la manera que tens d’entendre l’arquitectura, has de passar pel curs amb bales de palla. I si ets un neòfit i vols introduir-te en tot aquest món picotejant un xic de tot, els curs d’estiu serà on desplegaràs tot el teu potencial.

Son cursos que més enllà de formar-te, et transformen. I ho dic després 20 anys de professió dels quals els 15 primers van ser bastant aliens a la bioconstrucció, i després d’haber estat professor de projectes a dues universitats diferents i director de dos màsters a una altra.