Jornada Tècnica de Biohabitabilitat

Aquestes Jornades, les organitza el Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en col.laboració amb Orígens Escola Taller de Bioconstrucció.

La biohabitabilitat és un terme que ens va presentar la Dra. Elisabet Silvestre, primer en el Postgrau “Entorno i Arquitectura” l’any  acadèmic 2010-11 a Elisava (UPF), i que tant als alumnes com a mi mateix com a director, ens va frapar de seguit. Posteriorment,  en el Postgrau “Ecohabitat: Rehabilitación energética y Regeneración social” que vaig tenir la sort de co-dirigir amb el Josep Linares també a Elisava(UPF), vam continuar convidant-la perquè enteníem que era ja un terme indissociable a la normal praxis arquitectònica.

Aquell any, 2013-14 , vam fer un blog amb els alumnes del màster on ells havien de resumir les xerrades magistrals en un post al blog del màster: ecobiohabitat.com, en el que trobareu un bon resum del que llavors ens explicava la Dra. Elisabet en el següent enllaç:

https://ecobiohabitat.com/2014/07/29/35-que-es-la-biohabitabilidad/

Bé, doncs convençuts de la necessitat d’incorporar aquesta paraula i tot el que comporta en el farragós món de l’edificació, des d’Orígens vam proposar aquesta temàtica a la Generalitat, que ens la van acceptar i aquí la teniu: una jornada on la Montserrat Fusano, arquitecta i actual presidenta de GEA, la mateixa Dra. Elisabet Silvestre i l’enginyer de Telecomunicacions Alfred Villagrasa ens ampliaran el terme biohabitabilitat amb les seves xerrades.

Aquest és el Programa Jornada Tècnica Biohabitabilitat. pdf que us podeu descarregar.

Plantilla_Biohabitabilitat v2

Un cop s’acabin les xerrades, qui vulgui, podrà venir a visitar l’Escola Orígens i menjar quelcom acompanyat dels ponents i de l’equip de l’Escola Orígens.

 

Esperem veure-us-hi!

 

Introducció a la PERMACULTURA

Per començar voldria aclarir un xic què vol dir permacultura. Segons David Holmgren a “Permacultura Principios y Senderos más allá de la Sustentabilidad“,  podem definir permacultura com:

El disseny conscient de paisatges que imiten els patrons i les relacions de la natura, mentre subministren aliment, fibres i energia abundants per satisfer les necessitats locals.

De manera que no només parla d’agricultura sino que la visió és d’una cultura sobre la permanència o el que ve a ser el mateix, una cultura de la sostenibilitat.

I aquest podrien ser els seus principis, per fer-vos-en una idea:

principios-de-disec3b1o-pc

Bé, doncs a Orígens, la Kate Curtis, dirigeix aquest interessant curs. Ella  és una educadora amb una forta passió per la Permacultura, La Natura i l’Ecologia Profunda.

IMG_20170316_154648.jpg

En l’actualitat forma part de l’equip de l’Escola Taller de Bioconstrucció Orígens- des de 2016.

Va realitzar el seu Certificat de Disseny de Permacultura el 2012 amb Rico Zook (EUA) d’Itinerant Permaculture, des de llavors ha participat en diversos cursos de Permacultura amb diversos professors com a ajudant, organitzadora i co-facilitadora. Es co-fundadora de Soil Sun Soul, on ofereixen diferents cursos en l’àmbit de l’agricultura Regenerativa, agricultura Natural, Agricultura Sintrópica i l’Ecologia Profunda.

Col·labora en formacions Ecovillage Design Education (disseny de eco-aldeas). Ella creu que connectant el cor i la ment amb la natura, podem formar un profund compromís amb el canvi, i desenvolupar accions positives i sostenibles.

Si vols inscriure’t

Entramats Vegetals. Un recurs natural estructural. (4ª Edició)

Considerant que diversos éssers vius construeixen refugis de fulles, herbes i fibres naturals, aquests materials són possiblement els primers materials de la construcció fets servir pel gènere humà, quan les coves i altres refugis naturals no estaven disponibles.
En l’ús d’entramats vegetals per a la construcció podem diferenciar entre sistemes vius i sistemes en sec. En l’arquitectura tradicional sempre ha esdevingut un recurs natural amb diverses aplicacions pràctiques amb funcions d’ombreig, d’estètica i d’absorció acústica.

Al nostre entorn ens trobem diverses espècies vegetals que amb la seva estructura elàstica i resistent i la seva versatilitat de formes, es pot arribar a construir un seguit d’elements arquitectònics gairebé il·limitat. Aquests són, entre d’altres, el bambú, el vímet, l’avellaner i la canya.
El Bambú és una de les famílies botàniques més extensa (centenars de gèneres diferents) i important per a la humanitat, tant pels seus múltiples usos i infinitat d’aplicacions (s’han descrit més de 1.500). És l’única família de gramínies adaptada per a construir boscos i demostra una enorme adaptabilitat a diferents sòls i ambients. A més, el seu creixement és dels més ràpids del planeta, arriba a la seva edat adulta només en 4 anys i genera molta més biomassa per any/ha/tona que els seus homòlegs arbres. El bambú no és autòcton del nostre continent, però en canvi podem trobar plantacions a diferents indrets que persones del passat el van arrelar en els nostres boscos. També és possible plantar-lo i cuidar-lo i aconseguir així un recurs de primera mà de ràpid creixement i apte per a ús estructural.

El Vímet és una fibra vegetal que s’obté d’un arbust de la família dels Salzes i es teixeix per a la construcció de mobles, cistells, etc. en sec però també per a estructures autoportants en viu. Les seves principals característiques són la seva rigidesa (similar a les fustes més utilitzades) però alhora és molt flexible i mal·leable.

L’avellaner (Corylus Avellana) és probablement la fibra vegetal més extensa en el nostre territori. Abundant als Pirineus i Prepirineu i no tant a les zones litorals. És per tant, juntament amb la canya, les fibres més locals i abundants que disposem. N’existeixen moltes varietats i és probablement la fibra natural amb més desconeixença actual de les seves característiques i aplicacions. A part d’avellanes, en podem obtenir fusta, flexible i elàstica, usada per a fer cistells, bastons, cèrcols de botes o inclús cabanyes. És un material, a més, molt beneficiós per a la salut dels nostres cultius i, inclús, amb propietats dins el món de la geobiologia com és l’ús com a varilles per als saurins.
Concretament, la construcció amb canya americana (Arundo Donax) és un model de construcció que respecta la natura com a principi fonamental. Incentiva l’ús de materials naturals, realment abundants i renovables. A més la neteja de canyars ajuda a prevenir incendis i riuades, estimula el creixement de la planta, afavorint la fixació de grans quantitats de CO 2 i millora la qualitat del material any rere any. S’optimitza el material per a construir estructures flexibles i orgàniques, però també fortes i estables, capaces de resistir vents, inundacions i fins i tot terratrèmols.
Avui en dia, gràcies a la recuperació d’oficis per part d’algunes professionals joves, tornem a utilitzar aquests materials entramables per a aplicacions tradicionals, com és el cas de la cistelleria, dels canyissos o d’eines de pesca.

El curs “Entramats vegetals. Un recurs natural Estructural” es centra en el coneixement de diferents tipus d’entramats vegetals, les seves característiques (durabilitat, elasticitat i resistència com a fet comparatiu) i en les possibles aplicacions en l’arquitectura actual. Es valorarà tècniques ancestrals i les combinarem amb metodologies més actuals. S’estudiarà i s’aplicarà l’ús de materials com la canya (Arundo Donax), el vímet (família Salix), l’avellaner i el bambú, comprovant les seves propietats i limitacions físiques a partir de l’aplicació pràctica.

Objectius Generals del Curs

1 Coneixement de les possibilitats i límits d’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura. Múltiples aplicacions i característiques.
2 Breu recorregut de l’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura i coneixements que han integrat entramats vegetals en projectes funcionals recents.
3 Transmissió dels coneixements pràctics necessaris per a la construcció d’una estructura autoportant amb cada un dels materials estudiats al curs (Arundo Donax, Bambú i Avellaner).
4 Posar a l’abast de les alumnes les especificacions mínimes necessàries per a la realització de detalls constructius tals com el “nuat”, les “fonamentacions” i la “protecció al sol i a la pluja” de les citades estructures autoportants.

Participants:

Des de persones interessades a poder construir una estructura per a una mateixa fins a professionals del món del disseny d’interiors passant per arquitectes i tècnics de la construcció.

Programa:

TEORIA:

Visió històrica i actual de l’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura. Tipus de materials d’unions i lligats. Resistència, elasticitat i durabilitat dels diferents materials entramables. Punts forts, punts febles. Fonamentacions. Cobriments. Relació de les fibres vegetals amb altres materials de construcció, com l’argila, el guix, l’escaiola, la pedra i la calç.

PRÀCTICA:

-Realització d’un umbracle (estructura lleugera autoportant) a partir d’una tècnica de construcció amb feixos de canya (Arundo Donax) seguint el mètode d’Investigació Canyera. Es realitzarà la recollida i preparació de la canya, d’origen local, i es construirà una estructura. Es practicarà amb diferents usos de la canya, es practicaran diferents nusos i compatibilitat amb fonamentacions.
-Realització d’una estructura recíproca amb bambú local. Amb nuat vegetal.
-Realització d’una cúpula (estructura lleugera autoportant) amb avellaner. Es realitzarà la recollida i preparació de les vares, d’origen local, i es construirà l’estructura.
-Prepararem i utilitzarem diferents tècniques per a preparar els materials per entramar, encanyissats, llates, trenats, etc.
-Realitzarem una visita d’un umbracle infantil fet en vímet viu.

Formadors:

Oriol Rosselló: Arquitecte membre de CATS i membre fundador de bangolo.com.
Marc Fando: Membre del Col·lectiu Investigació Canyera del col·lectiu d’arquitectes VOLTES; investigadores i aplicadores.
Aleix Grifoll Bravo: Professional del treball amb entramats vegetals i, concretament, amb el mòn de la cistelleria.
Martí Ferrer i Fornells: Membre de l’Escola Orígens. Ferran Noguera: Especialista en unions metàl·liques per a entramats vegetals i ferrer.

Hores lectives: 22 hores

Data i horari:

15-16-17 de Juny de 2018, de Divendres a Diumenge.
Divendres
10-10.30h: Arribada de les participants a l’escola. Presentació del curs a càrrec de l’escola Orígens
10.30-11h: Quin és el contingut del curs? Característiques dels materials: durabilitat, elasticitat i resistència. Límits i aplicacions dels materials.
11-12.30h: Dinàmica: anem a tallar canyes. On creix la canya? Quan i Com la tallem? Anem a tallar avellaner. On creix l’avellaner? Quan i com tallem les vares? Eines i seguretat.
12.30-14h: Dinàmica: Aprenem a fer nusos aplicats a estabilitzar una estructura recíproca de bambú.
14-16h: DINAR
16-18.30h: Dinàmica: Construïm una cúpula autoportant d’avellaner. L’experiència de les cabanyes d’Argelaguer i el principi de reiteració constructiva.
18.30-20h: Xerrada (Oriol Rosselló) Context històric Entramats Vegetals i aplicacions actuals.
Dissabte
10-14h: Dinàmica: Preparació Feixos de Canyes (Arundo Donax) + Nus ByStrinkel amb Corda de cànem i classificat de canyes. Fonamentacions específiques en entramats. Com evitar el podriment i assegurar la transmissió de càrregues. Fabriquem els arcs. El nus helicoïdal amb corda de sisal.
14-16h: DINAR
16-19h: Dinàmica: Aixequem l’estructura. Encaix amb fonamentacions i trava de l’estructura. Fem treballar els arcs. Nuem els arcs entre ells. De l’arc simple als arcs col·laboradors. Col·loquem els nervis (estructura secundària). Preparem per l’entramat final. Prova de càrrega de l’estructura.
19-20h: Xerrada (Marc Fando) Tot sobre l’Arundo Donax. Detalls i sistemes constructius, obres realitzades.
Diumenge
9-14h: Cosim les estructures aixecades, entramat de vímet, bambú, avellaner i canya.
14-16h: DINAR
16-17h: Visitem el pati de l’escola bressol de Les Planes d’Hostoles. Una experiència bio construïda. Avaluació general i dubtes. Cloenda del curs.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Paper i llapis.
Eines susceptibles a ser analitzades o utilitzades pel curs (peladors, podalls, serres, etc.)* (aquest material no és necessari pel desenvolupament del curs)

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.
Informació general
L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.

Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.

Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeta, infusions, pica-pica, … obert als participants.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Preus

Preu General: 198 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 158 €

Per incriure’t contacta’ns a info@escolaorigens.com

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc
ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Quin material escullo?

Dins el context del Curs de Paleteria en Bioconstrucció de l’Escola Orígens , el passat dijous 22 de març vam fer una xerrada per respondre la pregunta:

418.03.22_Quin material escullo_Orígens

Quan anem a un magatzem de construcció, fet que ja amaga força contradiccions mediambientals però la utilitat del qual hem decidit aprovar igualment, hi anem disposats a escollir un material dels molts que allí s’hi exposen.  Si estàs preocupat per les repercussions de la teva decisió, de seguida t’apareixeran tot un seguit de preguntes.

I el primer que plantegem és fer-nos un primer paquet de preguntes adients:

218.03.22_Quin material escullo_Orígens

I descobrirem que és més difícil respondre-les del que voldríem, doncs així com en el sector de l’alimentació s’ha avançat força a l’hora de donar informació al consumidor (tot i que encara insuficient), en el sector de la construcció és dificultós trobar aquesta informació i entendre-la.

I és que les mateixes preguntes poden ser una trampa, i quan parlem de quan costa i només ens fixem en la nostra butxaca i no mirem la butxaca comuna, ja estem començant malament, doncs els costos socials i mediambientals a mig i llarg plaç ningú els posa sobre la taula i per tant no es visualitzen fàcilment.

També ens n’adonarem que als magatzems de materials de construcció, en general hi manquen moltes alternatives més preocupades pels seus impactes mediambientals, i és que mentre només mirem el preu del que comprem, continuarem fent-ho tot malbé, doncs sempre prioritzarà l’individu, és a dir, nosaltres, per davant del bé comú.

Només que una tercera part de les compres que fem miressin més enllà, ja es faria un gran pas endavant.

I és que:

18.03.22_Quin material escullo_Orígens

 

 

 

 

 

 

Jornada sobre sistemes de calefacció i refrigeració eficients en àmbits rurals

Des d’Orígens, Escola-Taller de Bioconstrucció, s’ha organitzat aquesta jornada de transferència tecnològica conjuntament amb l’Escola Agrària i Forestal de Sta. Coloma de Farners per a la Generalitat de Catalunya. És gratuïta i només cal inscriure’s a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:  www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Tots els sistemes de climatització, ja siguin passius com actius, persegueixen el confort dels seus usuaris siguin persones, animals o plantes. És a partir de determinar quines són aquestes condicions de confort que es desenvolupen uns sistemes o altres.

Els passius, treballen entenent l’entorn i els seus fluxos energètics naturals per treure’n el màxim profit. Mentre que els actius acostumen a ser sistemes dependents d’una flux energètic gestionat per l’ésser humà.

Mentre uns quants es centren en l’eficiència dels sistemes i uns altres es focalitzen en l’eficàcia del contenidor o edifici, no hem de perdre de vista el màxim protagonista: l’usuari. Un bon usuari és millor que un bon sistema.

I és aquí on l’àmbit rural pren rellevància, doncs és en aquest àmbit on l’usuari acostuma a ser més conscient de la seva relació amb el medi i els fluxos d’energia pel sol fet de no tenir-les tan fàcilment a l’abast.

2461369

Ponents:

  9:30 h  Presentació de la Jornada

Sra. Anna Suquet, directora de l’Escola Agrària Forestal. DARP

10:00 h  Bioclimatisme: calefacció i refrigeració gratuïts

Sr. Xavier Prat Navarro, arquitecte i docent de la sostenibilitat aplicada a l’arquitectura

11.00 h  Pausa
11.30 h  Sistemes actius de calefacció i refrigeració eficients 

Sr. Albert J. Casademont, enginyer industrial i fundador de Enginyeria CO2EN i Watts At Home Energia S.L.

12.30 h  Exemples de com climatitzar eficientment en àmbits rurals

Sr. Jaume Serrasolses, cap de l’àrea d’edificació sostenible de Trama Tecnoambiental.

13.30 h  Torn de preguntes

Sr. Ferran Bergonyó, aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció

14.00 h  Cloenda

 

Aquí teniu el link del pdf descriptiu de la jornada.

Us hi esperem!

Curs “Habitar amb Consciència”

Continuant amb la tasca de divulgació de l’Escola Orígens us proposem aquest nou curs:

Objectius
Potenciar la sensibilització d’un mateix per a millorar l’espai que habites o et desenvolupes.
Prendre consciència dels espais i l’entorn on realizem qualsevol activitat.
Trovar eines per millorar el teu benestar.

Data i horari
16, 17,18 de març i 13,14,15 d’abril i 11, 12 i 13 de maig de 2018
9 jornades de cap de setmana.
Divendres de 16.00 h. a 20.00 h,
Dissabte de 10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 20:00 h.
Diumenge de 9:00 h. a 14:00 h. (50 hores).

+ info

Comença d’aquí 1 mes, i es celebrarà al centre de Barcelona, a l’espai BioBui(L)t/ Espai Txema del BAM que està al carrer Montalegre, 4 al costat del CCCB. És una magnífica oportunitat de conèixer de més a prop algunes maneres d’abordar el fet d’habitar un espai, que cada cop es tenen més en compte.

El Juan Sáez , Arte Zahorí, geobiologia conscient,  la Yolanda Vila, Geobiòloga especialitzada en harmonia d’espais, la Marta Lahuerta. Directora de Befengshui.es i del Portal de Salut Sanamente.net , el Vicente San JuanPresident de laAsociación Española de Feng Shui i Especialista en Salut del Hàbitat i Medicines orientals i la Teresa Versyp, Llicenciada en Física, especializada en física quàntica seran els ponents.

Us animem a gaudir-lo!

 

Curs de Paleteria en Bioconstrucció

Celebrant que la seu d’espai Oken serà una delegació d’Orígens Escola-Taller de Bioconstrucció, per informar-vos de tot el que s’hi fa, com es fa i quan es fa. I aprofitant també que n’he estat alumne us adjuntem unes imatges per anar fent boca d’un curs que m’atreviria a qualificar de transformador i que no puc més que recomanar.

IMG_7397

Aquest serà el vostre kit d’eines, cadascú en té un i cadascú té el seu espai de treball. El primer dia si no has agafat mai cap paleta amb ànim d’aixecar un parament vertical, fa un xic de basarda, però de seguida t’ho fas teu. Sóc arquitecte, i francament, encara avui no entenc com és que aquest tipus de pràctiques no estan integrades dins els plans formatius de la carrera. La teva visió de l’arquitectura canvia notablement.

El Curs d’Oficial de Paleta en Bioconstrucció es realitza en l’entorn de la Garrotxa, a Les Planes d’Hostoles tots els dijous al llarg de gairebé 4 mesos. Un detall molt important és que la proximitat tant del professorat com de la gent d’Orígens permet que el curs sigui apte per a tots els públics: estudiants i professionals, homes i dones, vinculats al món de la construcció o no. Prepareu-vos per tot un regitzell d’emocions, gent genial i aprenentatges no només tècnics.

Només queden 3 setmanes per a que comenci, animeu-vos-hi, doncs si sou estudiants teniu un important descompte!

Propera obertura d’espai O-ken

Al llarg dels propers mesos intervindrem en els baixos del c/ Enric Granados, 12 al costat del Mercat Vell i molt a prop del Monestir de Sant Cugat del Vallés.

Serà la nova seu d’espai O-ken, un lloc on trobar-nos i treballar plegats per canviar els espais i les vides que els habiten.

Fins aviat!

façana

Ens agrada treballar en equip

I considerem que l’equip som tots: el que promou la intervenció, el que ajuda a estructurar-la i definir-la i el que la construeix. De vegades un de sol s’ho fa tot, però la majoria d’actuacions necessiten d’un treball coordinat de diverses persones convenientment sincronitzades.